Telkey Solutions AB

Telkey tillhandhåller en molntjänst för accesskoder benämnd mTAC® (Mobile Temporary Access Code) för ”smart offline”. I kombination med multifunktionslås, baserad på gängse låsstandard, kan accesskoder användas för olika ändamål.

Telkey

 

Video

 

Case

 

Citat