1. Insights
  2. Our Members
  3. Manage & Operations / Energy Efficiency (Proptech)

Sally R

Optimering av ventilation för ett bättre inomhusklimat och en energibesparing på mellan 30-70%

SallyR_Logotyp


Homepage

LinkedIN