Back to Blog

Proudly presenting our patron member White Arkitekter

Image of PropTech Sweden
PropTech Sweden
PropTech Sweden proudly presents our patron member White Arkitekter in an interview about innovation in the PropTech Arena with White Arkitekter’s Digital Business Director Petter Green.
 
Petter_Green_Foto_Anders-Bobert-1406
 • Petter, kan du berätta kort om dig själv?

- Jag heter Petter Green och är sedan 2 år tillbaka digital affärsutvecklingschef på White Arkitekter. Jag driver även Whitesdigitaliseringsbyrå Digital Matter. Tidigare har jag arbetat på en rad olika digitala byråer som strategikonsult och försäljningsansvarig. Jag har också arbetat på två startups, varav en med fokus på Internet of Things i samhällssektorn.

 

“White Arkitekter ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor.”

Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling. Vår mission är att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv. Vi är cirka 800 medarbetare med närvaro i 6 olika länder. Vi vill skapa långsiktiga värden för kunder och samhälle med en planet i balans.

bild white 2

 • Varför är innovation viktigt för er?

“Innovation är viktigt för oss för att stärka vår konkurrenskraft och bidra till ett mer hållbart samhälle.”

- Konkurrensen i branschen har ökat de senaste åren och vinstmarginalerna sjunker. Digitaliseringen öppnar upp för nya aktörer och digitaliseringen sätter också press på de traditionella affärsmodellerna. Det känner arkitektföretagen särskilt av. Sedan har vi det ökande hållbarhetsfokuset i branschen och samhället som kräver nya lösningar. Det talas idag ofta om att den mest hållbara byggnaden är den som inte byggs. Men att gå från en produktionsfokuserad affär till en förvaltningsbaserad innebär en omställning av företagens tjänsteutbud och affärsmodeller vilket kräver enorm innovationsförmåga.

 • Varför har ni anslutit er till PropTech Sweden?
  scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

“Att ta nya erbjudanden till marknaden helt på egen hand tar mycket tid och är kostsamt.”

- Genom att dra fördel av de bästa nya tredjepartslösningarna som kommer ut på marknaden i våra erbjudanden och i våra digitala plattformar, så kan vi öka vår innovationstakt till minskad risk och kostnad. Med vårt medlemskap i PropTech Sweden så blir det lättare för oss att hitta nya dessa lösningar och samarbetspartners – både startups och mer traditionella aktörer som vi själva.

 • Hur driver ni innovation på White Arkitekter?

- White har en lång tradition av kunskapsskapande och innovation i våra projekt och i vårt forskningslabb White Research Lab. Dessa strategier utgör viktiga katalysatorer för vårt innoverande. Som komplement har vi sedan ett par år tillbaka ett företagsgemensamt innovationslabb med specifik uppgift att ta fram nya erbjudanden med stöd från nyckelfunktioner på företaget. Vi har ett tiotal innovationsprojekt igång just nu och har hittills fått ut på marknaden två tjänster: Dels ReCapture som genom digitala metoder underlättar återbruk i byggprojekt och som vann första pris på Business Arena Tech Awards förra året, och dels SquareMeter som optimerar utnyttjandegraden i fastigheter med hjälp av sensorer och simuleringar.

 • Vilken betydelse har arkitekter på proptech-arenan?

“Potentialen för de arkitekter som vill skapa nya erbjudanden och starta nya företag är enorm.”

- Arkitekterna har en unik förståelse för branschen, för byggnader och för hur man når det hållbara samhället. Samtidigt skulle jag säga att hittills så har arkitekterna varit ganska osynliga på proptech-arenan. Anledningen är delvis att många arkitekter sitter fast i sin traditionella timbaserade konsultmodell och behöver lära sig att utvecklas mer med ekosystemet runt omkring sig. Men också att de flesta utvecklarna och fastighetsägarna hittills varit dåliga på att ta tillvara på möjligheten att utveckla sin verksamhet tillsammans med de mer digitalt kompetenta arkitekterna. Här finns oerhörd potential.

Samtidigt ser vi absolut exempel på hur de mer framåtlutade arkitektfirmorna flyttar fram positionerna, och antalet teknikintensiva startups grundade av arkitekter ökar. Vi kommer framåt se många fler arkitekter som går utanför sin traditionella roll och tar betalt på nya sätt. Digitaliserade designlösningar med pedagogiska gränssnitt för modulbyggande, design för tillverkning, materialoptimering och transformation tror jag till exempel mycket på, och även på nya lösningar som tillåter fastighetsägare och hyresgäster skräddarsy och optimera sina lokaler, automatisering av komplexa designprocesser med computational design, samarbetslösningar som bryter traditionella silos mellan branschens aktörer, och lösningar som skapar upplevelser bortom själva byggnaderna. 

“Här finns många möjligheter för arkitekter att göra ett avtryck och driva proptech-utvecklingen framåt.”

 

 • För de som vill samarbeta med er, vad är det för typ av innovationer ni vill skapa?
  johannes-plenio-fmTde1Fe23A-unsplash

“Vårt innovationsarbete handlar mycket om att skapa värde för kunder, människa och planet genom att kombinera design, data och arkitektur i ett livscykeltänk. ”

- Lösningar som underlättar transformation av byggnader och lokaler, lösningar som underlättar livscykeltänk, eller som har ett särskilt hälsofokus, är särskilt prioriterade för oss. Och handlar det dessutom om lösningar som inte ligger alltför långt ifrån dagens affär, så att vi lättare göra business av dem, så är det högintressant för oss att agera på.

 • Varför ska aktörer på fastighetsmarknaden och proptech-startups arbeta just med White?

- Vi är ett av Skandinaviens ledande arkitektföretag som finns i 6 olika länder med ett brett tjänsteutbud, lång erfarenhet av komplexa projekt och ett stort kontaktnät. Det är en stor möjlighet för företag som vill förstå marknaden bättre och nå ut med sina lösningar snabbare. Vi har samtidigt en förståelse för digitalisering som fastighetsaktörerna skulle kunna få mycket mer utväxling av i sin egen digitaliseringresa och framtida affär.

S_211229_square500 (1)Samtal i intervjuform med Petter Green, Digital Business Director, White Arkitekter

 

 

 

 


A word from our new Chairman of the Board Magnus – PropTech Sweden

Image of PropTech Sweden
PropTech Sweden
 
Read more

Recording of Nordic PropTech Quarterly1 Webinar – PropTech Sweden

Image of PropTech Sweden
PropTech Sweden
 
Read more