Back to Blog

På spaning efter framtidens bygg- och fastighetsbransch

Image of PropTech Sweden
PropTech Sweden
Amanda Borneke

Branschen är en av de största tillgångarna i världen och utan tvekan den branschen med minst digitaliseringsgrad. ”Teknik som proptech, machine learning, AI och 3D-scanning är en uppenbar framtid om Sverige ska uppnå sina hållbarhetsmål”, det menar hållbarhetsexperten Amanda Borneke

Framtiden är digital. Vi ser ett skifte i Europa där tusentals människor arbetar med expertinvesteringar i mångmiljardklassen för att förändra fastighetsbranschen. Det handlar om hur vi använder, förvaltar och river fastigheter. Branschen är en av de största tillgångarna i världen och utan tvekan den branschen med minst digitaliseringsgrad. 

”Teknik som proptech, machine learning, AI och 3D-scanning är en uppenbar framtid om Sverige ska uppnå sina hållbarhetsmål”

Enligt Amanda Borneke, expertråd till branschorganisationen PropTech Sweden och utskottsledamot till Byggföretagens Miljöutskott Väst, "En stor del av framtida teknikinvesteringar under det kommande decenniet kommer att hamna i bygg- och fastighetsbranschen, av den enkla anledningen att det finns ingen annan bransch att investera i på samma sätt”. Hon förklarar vidare att fastighetsteknologi redan börjat utforskas. Teknik som machine learning, AI och 3D-scanning kan tillämpas vilket känns som ett uppenbart framtida steg för fastighets- och byggbranschen. Det är också en av de största tillgångarna i världen och utan tvekan den branschen med minst digitaliseringsgrad. Match made in heaven! "Nu, om du har hundratals miljarder, upptäcker du snabbt att där finns få branschen som banar väg för den volymen av investeringar”, berättar hon vidare.

PropTech är en av hemligheterna för att få framgångsrikt och lönsamt hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen.

PropTech är en accelerator för återbruk. Tekniken gör att vi kan inventera för återbruk med 3D-scanning redan innan rivning och på så sätt effektivera hela återbruksprocessen. 1,3 miljarder kronor är den potentiella årliga besparingen i Sverige om man köper begagnade byggprodukter i stället för nytillverkade (IVL, 2018). Det minskar inköpskostnaden med 60 procent. Amanda Borneke, hållbarhetsexpert och expertråd på PropTech Sweden, menar att PropTech är en av hemligheterna för att få framgångsrikt och lönsamt hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen.

Delningsekonomin kommer också vara en viktig del av fastighetsägarens affär. Även här har teknikbaserade plattformar stor betydelse. Digitaliserade plattformar kan tillhanda information för potentiella användare av tomma lokaler eller mer direkt underlätta avgifts- eller hyresbaserade transaktioner. På så sätt underlättar tekniken användningen av fastighetstillgångar som kontor, butiker, lager, bostäder men även data och access till fastigheten. Först då kommer vi utnyttja utrymmen och fastigheterna når sin fulla potential.

”Jag kallar dem för Återhus. En byggnad som aldrig dör utan hela tiden får sitt syfte omdefinierat genom tiderna. Som när ett fängelse konstrueras om och blir ett hyreshus.” 

I framtiden kommer vi inte längre riva byggnader, istället kommer vi dekonstruera dem. Formar om dem och gör dem flexibla. Här återbrukar vi inte bara materialen som fastigheten består av utan hela fastigheten i sig. ”Jag kallar dem för Återhus. En byggnad som aldrig dör utan hela tiden får sitt syfte omdefinierat genom tiderna. Som när ett fängelse konstrueras om och blir ett hyreshus.”

Amanda Borneke är en svensk hållbarhetsprofil och miljövetare. Hon driver instagramkontot Hållbarprofil, är flerfaldigt prisbelönt för sitt driv att rita om byggbranschen och är nominerad till Framtidens kvinnliga ledare 2020. Nu aktuell som expertråd till branschorganisationen PropTech Sweden och utskottsledamot till Byggföretagens Miljöutskott Väst


Sweden accounts for 12 % of the top 50 semi-finalist of PropTech Europ – PropTech Sweden

Image of PropTech Sweden
PropTech Sweden
Read more

Coronakrisen kan ge apokalyptiska spökstäder – nu måste politikerna ag – PropTech Sweden

Image of PropTech Sweden
PropTech Sweden
Read more